Värt att veta om sensorstyrning

Genom att använda sensorer i sin belysningsanläggning får man stora möjligheter till besparingar och ökad komfort. Värt att veta om sensorstyrning tar upp viktiga aspekter att beakta vid val av sensor.

Fler smarta exempel