Human Centric Lighting

Det finns en stor skillnad mellan naturligt ljus och elektriskt ljus, både när det gäller ljusets intensitet, färg och dynamik.

Vi behöver både ljus och mörker. Under dygnet finns perioder då vi är aktiva och perioder då vi sover. Ljus är det som styr vår inre, biologiska klocka.

En aktuell trend är att skapa miljöer med elektrisk belysning som efterliknar det naturliga ljusets variationer. Detta kallas för Human Centric Lighting.

 

 

Fler smarta exempel