IoT och belysning

Internet of Things är ett begrepp som syns allt mer i sammanhang där man pratar om ny teknik och digitalisering. IoT blir även allt vanligare inom belysning.
Läs en artikel som tidningen Ljuskultur publicerat om ämnet. 

Fler smarta exempel