Tips till beställare

Hur ska man gå tillväga som beställare?

Peter Kindblom arbetar som elspecialist hos SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB sedan 2005. SISAB har varit tidigt ute för att testa smarta belysningslösningar med dagsljus- och närvarostyrning, bl.a. genom pilotprojekt och arbetar mycket aktivt med att energieffektivisera belysning i Stockholms skolor.

Här är Peters erfarenheter om hur och varför det är lönsamt att investera i smarta belysningslösningar:

1.       Kan du berätta om SISABs belysningspolicy när det gäller nybyggnation och renoveringar?
- Staden har idag höga mål på energieffektiva lösningar och därför har vi på SISAB vässat ambitionerna ytterligare och förutom nuvarande krav på dagsljus och frånvarostyrd belysning i så gott som alla utrymmen, så tittar vi mer och mer på möjligheten till ännu effektivare ljuslösningar såsom LED.

2.       Vad är bakgrunden till policyn?
- Dels Stadens miljömål och dels vår insikt om belysningens stora påverkan på energianvändningen som blev väl belyst i STIL2-rapporten och vi tom ibland hade högre energiåtgång på belysning än STIL-rapporten.

3.       Hur går det att övertyga beslutsfattare hos hyresgäster och beställare om vikten av energieffektivisering?
-          Med Stadens tydligare mål hoppas vi att det blir lättare att övertyga hyresgästerna och deras förvaltningar. Idag har vi fått över elabonnemangen till oss och får då ett litet incitament att i viss mån kunna byta ut belysning i lite snabbare takt, men det är små pengar vi får som extraunderhåll, så det gäller att hushålla och göra smarta kostnadseffektiva lösningar. Vi skriver lite om belysningslösningar i vår Referens (goda exempel) ”Ljus och belysning”, som finns på vår hemsida www.sisab.se under fastigheter.

- Vissa investeringar är relativt dyra men vi kan visa att de ger besparingar på ganska kort sikt. Dessutom blir miljövinsten enorm på en gång – mindre kvicksilver, återvinningsbara armaturer, mindre värmeutveckling och därmed mindre energi till kylning, flimmerfri belysning och lägre elförbrukning.

4.       Vad är ditt råd till beställare som funderar på att byta ut ålderdomliga belysningsanläggningar till moderna och smarta? Hur ska man gå tillväga?
- Idag finns ett otal leverantörer, så tag hjälp av konsult eller duktig elentreprenör att se på bra kvalitetsarmaturer till rimliga kostnader med goda ljusegenskaper. Tänk på att ljusmiljön är det viktigaste ur både arbetsmiljöhänseende och ur ett tillgänglighetsperspektiv. Tag hjälp av Ljusplaneringsguiden ”Ljus och rum”, som ger mkt bra tips på saker att tänka på och ljusnivåkrav från EU-standarden.

- Välj sedan en lösning med smart styrning, tex dagsljus och frånvaro, så kunden kan påverka lite genom att aktivt tända samt ljusreglera. Välj gärna installationsboxar ovan undertak, som ger billigare installation som kan göras ovan u-tak i förväg och sedan levereras armaturerna med 5-poligt kontaktdon och kan hängas upp efter bygget är klart och ”stickpropps”anslutas. Armaturerna blir lättservade och de hinner inte bli smutsiga på bygget.

Fler smarta exempel