Enorm energisparpotential med rätt belysning

Rätt ljus minskar miljöbelastning genom effektiv energianvändning. Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller biobränsle, inte ens från vindkraft eller solceller. Den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras.

Visste du att smart belysning kan sänka energiförbrukningen i Sverige med över 80 procent?

Förklaringen är enkel: En 10-15 år gammal belysningsanläggning drar ofta fem gånger så mycket energi som en ny. Det är den enormt snabba teknikutvecklingen inom belysning, inte minst inom LED-tekniken, som möjliggör dessa miljöbesparingar. Fortfarande är dock många gamla system i drift, vilket innebär en stor och onödig belastning på miljön.

Mera om detta kan du läsa i vår informationsbroschyr En ljusare framtid – att spara energi och miljö med smart belysning

Fler smarta exempel