Belysningstips till fastighetsägare

I majoriteten av Sveriges fastigheter finns en oanad potential till energieffektivisering. Om man satsar på utbyte av belysning kan man många gånger spara så mycket som 90 procent energi. Johan Röklander, ljusdesigner och belysningsplanerare, ger här sina fyra bästa tips till fastighetsägare:   

 1. Etablerad leverantör 
  I den här branschen finns många lycksökare som saknar koll på faktorer som till exempel ljuskvalitet och livslängd. Se därför till att du har en leverantör som du litar på, och som finns kvar i framtiden för att kunna få tillgång till hjälp och reservdelar.
 2. Räkna efter – före 
  Det är viktigt att göra en livscykelkostnadsanalys för att reda ut vad investeringen innebär. En investering som känns för dyr idag kan spara in 100 000 kronor på en 20-årsperiod. Ofta har LED-ljuskällan lång livslängd och kostar en hel del, vilket innebär att ett beslut får stor betydelse för driftkostnaderna. Det finns bra guider på Energimyndighetens hemsida för kostnadsanalyser – använd dem.
 3. Satsa på styrning 
  Efter genomförd livscykelskostnadsanalys kanske du upptäcker att det lönar sig att investera i lösningar som automatiskt kan reglera när och hur du ska använda belysningen.
 4. Se över armaturen 
  Risken för bländning kan innebära att gammal armatur inte alls kommer att fortsätta fungera lika bra efter byte. Välj armaturer byggda för LED och gör gärna en okulär besiktning innan du gör slutligt val av armatur.
Johan Röklander är ljusdesigner och belysningsplanerare hos WSP Ljusdesign i Jönköping och Stockholm. Har bland annat varit kommunalt anställd ljusdesigner för Jönköpings kommun. Sedan tio år arbetar Johan med utbildning inom belysningsfrågor, forskning och belysningsplanering och driver utbildningsfrågor inom belysning tillsammans med energimyndigheten och högskolor i Sverige.

 

Fler smarta exempel