BELIVS Innovationskluster – för verkligt ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler

BELIVS är nätverket samt mötesplatsen för samarbete – för  att minska energianvändningen i livsmedelslokaler – mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer. Det är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler. Butiker, bensinstationer, livsmedelsbutiker – likväl som storkök och snabbmatsrestauranger – ryms inom området. Alla som vill vara med och stödja och medverka tillsammans med oss i klustret är välkomna.

BELIVS har också den viktiga uppgiften att föra ut erfarenheterna från projekt och demonstrationsexempel till hela livsmedelskedjan.

Läs mer om Belivs

Läs om Årets energiklokaste livsmedelsbutik, som, bland annat, bytt till LED-belysning i alla frysar och kylar, och där LED-belysning inte passar har man bytt till energieffektiva T5-lysrör med driftdon istället för de gamla T8-lysrören. All utomhusbelysning i skyltar och ramper är också utbytt från lysrör till LED.

Fler smarta exempel