Förskola testar hållbar belysning som ska främja hälsa och välbefinnande

Regnbågens förskola i Lund testar modern LED-teknik i stor skala. Serviceförvaltningen på kommunen har i samverkan med Lunds universitet tagit fram smarta belysningslösningar för förskola och skola. Arbetet har skett som en del av Energimyndighetens program Uthållig kommuns belysningstema.

– Vi inom universitetet är beroende av att hitta miljöer där vi kan testa våra idéer, säger Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, och kommunen är en perfekt arena med alla sina olika verksamheter. Serviceförvaltningen på kommunen har i samverkan med Lunds universitet tagit fram smarta belysningslösningar för förskola och skola. Arbetet har skett som en del av Energimyndighetens program Uthållig kommuns belysningstema.

Läs mera om projektet

Fler smarta exempel