De 10 vanligaste frågorna om ljusstyrning

Fråga 1: Hur mycket tjänar jag på att ljusreglera?

Energisparpotential: 


Hur mycket tjänar jag på att ljusreglera?

KONTOR:
-
Upp till 60% potentiell energibesparing
- 200st nya LED armaturer á 45W
- Kontoret är tänt 4000h/år
- Besparing 21600kr/år

LAGER:
-
Upp till 80% potentiell energibesparing
-
200 st nya LED armaturer á 70W
-
Lagret har tänt 6500 h/år
-
Besparing 46800 kr/år

*** 

Fråga 2: Komfort, vilka fördelar kan jag få?
-
Rätt ljus vid rätt tidpunkt
- Stor valfrihet, ett rum – ett helt hus
- Användarvänligt
- Automatiserat / Manuellt , eller både och
- Övervakning / loggning
- Nödljus / service rapporter
- BMS / Integrerar med andra system.

***

Fråga 3: Hur ser framtiden ut?
2011:
totalmarknad: 478 miljarder kronor, styrsystem 14,3 miljarder kronor
2020: totalmarknad: 720 miljarder kronor, styrsystem 64,4 miljarder kronor

=  en ökning med 4,5 gånger

***

Fråga 4: Vad är skillnaden på närvaro-, frånvaro- och rörelsedetektering?

Den stora skillnaden är känsligheten. Frånvarodetektering kräver även att man tänder belysningen manuellt men släcker automatiskt.

Rörelsedetektorer

- Tänder då den detekterar rörelse, släcker då ingen rörelse detekteras mer.
- Applikationsområden: Utomhus och inomhus vid lite större rörelser.

Närvarodetektorer
- Tänder armaturerna då närvaro detekterats
- Applikationsområden: Vid krav på högre känslighet, t.ex. kontorslandskap och sporthallar.

Frånvarodetektorer
- Tänder manuellt med tryckknapp och då ingen finns kvar i rummet, så släcks armaturerna.
- Applikationsområden: T.ex. mötesrum, klassrum, hotellrum.

Passiv infraröd (PIR) detekterar infraröd strålning som kroppen utstrålar, med andra ord kroppsvärme, och reagerar vid kombinationen kroppsvärme och rörelse.
- Placering både i områden med små eller stora rörelser beroende på hur känslig detektor det är.

Ultraljudssensor skickar ut högfrekventa ljudvågor och detekterar deras reflektioner.

Mikrovågssensorer
skickar ut högfrekventa mikrovågor och detekterar deras reflektioner.
- Placering i områden med liten rörelse, t.ex. datorarbete

***

Fråga 5: Hur skall jag placera min sensor?
- Det finns alltid en rätt plats att placera en sensor.
- Allt beror på behovet.
- Mjukvaran i sensorn ska vara till för att skräddarsy funktionen, och inte för att kompensera en sämre placering.
- Tänk igenom placeringen en extra gång, det lönar sig.

***

Fråga 6: Vilka olika typer av ljusstyrning finns det?
1-10 V
- Enkelt med potentiometer
- En kontrollplats
- Polariserad installation
- Oexakt kontrollsignal

DSI
- Flera ljusstyrningsalternativ via DSI styrmoduler
- Digital kontrollsignal (exakt och okänslig)
- Styrsignal till alla driftdon via två styrledare
- Ljusreglering från flera platser
- Opolariserad installation

Fasinpuls
- Enkel kontroll med standard tryckknappar
- Valfritt antal kontrollplatser
- Opolariserad installation (vid 1-fas)
- Enkel och robust installation (230 V)
- Möjligt att individuellt ljusreglera enskild armatur (dragdim)

DALI
- Flera ljusstyrningsalternativ via styrmoduler
- Digital kontrollsignal (exakt och okänslig)
- Opolariserad installation
- Adresserbara driftdon:
- 64 adresser
- 16 grupper/zoner
- 16 ljusscener
- Tvåvägskommunikation
- Kräver programmering (enkla lösningar finns med ”broad cast”)

***

Fråga 7: Vad kan jag göra med DALI?
- Mycket stor flexibilitet med programmerbara funktioner
- Enkel anläggning med enskild armatur
- Små eller stora rumslösningar
- Anläggning med flera rum
- Koppla ihop flera DALI bussar i större anläggningar via överordnat system.
(BMS – Building Management System)

***

Fråga 8: Hur installerar jag DALI (DALI = Digital Addressable Lighting Interface)?
- Polaritetsobunden 2-tråds databuss
- Max total kabellängd 300m (1,5 mm2) till sista enhet
-  Isolation enl. EN 60928, använd samma isolation som spänningsledarna
- Kan förläggas i samma kabel eller i rör. Kopplas med separation, t ex separata dosor eller med mellan vägg i dosan
- DALI spänning 9,5-22,4V, Ström max250mA
-  Datahastighet 1200 bit/s

***

Fråga 9: Vem har ansvaret att anläggningen fungerar?
- Gå igenom tidigt vilka funktioner som önskas
- Instruera användaren om hur ljusstyrningen fungerar.
- Instruera fastighetsskötaren om hur ljusstyrningen fungerar och hur man underhåller anläggningen.
- Dokumentera funktioner för att överlämna till fastighetsskötaren

***

Fråga 10: Var kan jag få mer information om ljusstyrning?
-
Kom och prata med Styr- och reglergruppen på monter D:00 vid ingången
-
Smartbelysning.nu
-
Ljuskultur.se

 

Fler smarta exempel