Ny rapport om trafiksäkerhet och energieffektiv belysning

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut:
Trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en mer energieffektiv belysning

I arbetet med att skapa attraktiva miljöer för oskyddade trafikanter är det viktigt att ta hänsyn till trygghets- och trafiksäkerhetsaspekter. Studien redovisad i VTI rapport 816 har undersökt hur ny energieffektiv belysning påverkar dessa aspekter. Rapporten konstaterar bl.a. att det är mycket viktigt med rätt stolpavstånd och jämnhet på belysningen.

Rapporten kan kostnadsfritt laddas ner som en pdf via länken.

Fler smarta exempel