Smartare ljus ger bättre hälsa

Rätt ljus är bra både för den egna hälsan och för att minska energianvändningen. Det har forskarna vetat länge, ändå går utvecklingen mot smartare ljusmiljöer väldigt långsamt, enligt forskaren Thorbjörn Laike.

– Hälften av alla ljusinstallationer i offentliga miljöer och företag består fortfarande av
traditionella lysrör. Det är väldigt konstigt, säger Thorbjörn Laike, miljöpsykolog och föreståndare för Centrum för energieffektiv belysning (Ceebel) i Lund.

I slutet av 90-talet gjordes försök där man studerade människors hälsotillstånd under arbete i olika ljusmiljöer. Man jämförde miljöer med så kallade hf-don (högfrekvensdon som omvandlar växelströmmen till högfrekvensström) med traditionella lysrör. De som deltog märkte ingen skillnad – men de traditionella ljusen hade ett subliminalt flimmer på grund av växelströmmen, medan de mer energieffektiva hf-donen var flimmerfria.

– Flimret påverkade EEG-verksamheten, det vill säga hjärnans aktiveringsgrad, hos många personer, och andelen som hade huvudvärk var betydligt större, säger Thorbjörn Laike.

Fler smarta exempel