Energimyndigheten: Broschyr med råd till beställare, upphandlare och projektansvariga – Belysning i offentliga miljöer

God belysning bidrar till välbefinnande, bättre arbetsmiljö och ökad trygghetskänsla. Men inte bara det – en modern och effektiv belysningsanläggning med styrsystem använder ofta bara hälften så mycket el som äldre anläggningar.

För att kunna skapa en god belysning krävs kunskap och planering. Den här guiden riktar sig till dig som är beslutsfattare, upphandlare, beställare eller intern eller extern projektledare inom den offentliga sektorn. Syftet är att inspirera till att skapa god och effektiv belysning i det offentliga rummet, såväl inomhus som utomhus.

Utgivare: Energimyndigheten

Du kan ladda ner broschyren här. Den kan också beställas som en pappersversion via samma länk.

Fler smarta exempel