Ny belysning sparar många tusentals kronor åt Brf Ånghästen

När du kliver in i portarna på Maria Bangata och Ringvägen så förbyts den dämpade belysningen snabbt till mer välkomnande och upplysta entréer. Fenomenet möjliggörs av LED-lampor och rörelsedetektorer. I trapphusen och på våningsplanen är det helt släckt tills någon kommer eller en lägenhetsdörr öppnas.

- På det här viset står inga lampor tända i onödan, samtidigt som det heller aldrig ser helt nedsläckt ut utifrån, förklarar Monica Hjorth von Zeipel, ordförande i bostadsrättsföreningen Ånghästen.

Föreningen består av 242 lägenheter, fördelade på fem fastigheter. Samtliga ingår i satsningen, som pågått sedan december 2011.Förutom entréerna, trapphusen och lägenhetskorridorerna berörs också hissarna och källarlokalen där lägenhetsförråden ligger. Vid hissarna finns, liksom i entréerna, ständig grundbelysning och i källaren tänds armaturen när någon kommer.

80-procentig besparing
En av vinningarna med belysningsprojektet är förstås att ju mindre lamporna står på, desto mindre energi går åt – vilket i sin tur leder till både kostnadsmässiga och miljömässiga besparingar. Detta är dock det lilla i jämförelse med hur otroligt mycket bättre de nya lamporna är jämfört med de gamla.

- LED-lamporna ger energibesparingar på 80 procent! Räknat i kronor och ören betyder detta att Ånghästen kalkylerar med en besparing på 150 000 – 175 000 kronor om året.

- Förut kostade bara elen i lamporna över 35 000 kronor per fastighet. Nu hamnar vi på ungefär 5 000 kronor!

Visserligen går själva investeringen på en liten slant, närmare bestämt runt en och en halv miljon. Men detta tjänar föreningen in på 5-6 år, har man beräknat. Dessutom skulle ju en icke-investering ha kostat pengar den också, som Monica förklarar:

- Det har varit ideliga lampinköp och reparationsarbeten för fastighetsskötaren med de gamla lysrören. Det slipper vi nu. Monica ser det som att föreningen gör fyra olika besparingar med att byta ut armaturen; De nya lamporna har längre brinntid, renoveringskostnaderna blir lägre, färre lampinköp krävs – och det blir alltså mindre arbete för fastighetsskötaren.


En del av helhetstänkandet
Belysningssatsningen innebar stora ekonomiska besparingar på sikt. Men detta var ändå bara en del av ett större helhetsgrepp som föreningen Ånghästen tagit för att både spara pengar och för att bidra till en så god och energisnål miljö som möjligt.

- Kanske krävs just ett grundläggande miljötänk som bostadsrättsföreningen Ånghästen har för att en belysningssatsning som den som beskrivits ska bli av. Eller kanske krävs det bara att vi alla får upp ögonen för hur snabbt utvecklingen går på det här området, som möjliggör relativt lätta insatser i förhållande till stora vinningar, funderar Monica, som varmt rekommenderar fler bostadsrättsföreningar att följa efter.

 

Fler smarta exempel