Vasakronan bytte till hållbar LED-belysning i Garage Kista Entré och sparar 40 MWh per år

Vasakronan äger och förvaltar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter. En av fastigheterna är Kista Entré och i garaget där man fastighetsbolaget nu bytt ut till en belysningslösning med LED.

”T5-armaturerna i garaget i Kista Entré var 10 år gamla och HF-donen började gå sönder. Dessutom hade vi ett underhållsarbete som vi var tvungna att göra, elkablarna i T5-armaturerna var utdömda ur elsäkerhetssynpunkt och skulle bytas ut. Vi hade ekonomiskt utrymme att investera i hållbar LED-belysning och bestämde oss för att göra det”, berättar Anders Liljegren, teknisk förvaltare på Vasakronan.

Förutom att sänka energiförbrukningen skulle den nya LED-belysningen ha minst samma ljusnivå som den befintliga lysrörsbelysningen. I garaget, som har en yta på 12 000 m2, installerades 330 st LED-armaturer, monterade på vajer och på vägg. Ljuspunkt byttes mot ljuspunkt. Belysningen tänds sektionsvis när bilarna kör in i garaget.

Eftersom de nya LED-armaturerna har fördragna elledningar kunde man på ett enkelt sätt ta bort de defekta elledningarna. Armaturerna har också en smart elanslutning till själva LED-insatsen, vilket gör att det går snabbt att byta LED-modul om det skulle uppstå problem eller om man vill flytta en LED-modul till en annan armatur.

Sedan LED-belysningen installerades i garaget används närvarokontrollen på ett effektivare sätt och belysningens drifttid har minskat. Med lysrörsbelysningen var garaget tänt i 15 minuter när bilarna körde in. Nu är den tänd i bara 3 minuter – beroende på att LED-lampornas livslängd inte påverkas av antalet tändningar/släckningar som lysrörens gör.

”– Vasakronan är miljöcertifierat och klimatneutralt, vi köper bara grön el. Med LED-belysningen har vi fått högre ljusnivå till lägre installerad effekt. Vi gör en årlig besparing på 40MWh utan att ljuskvaliteten har försämrats och vi kommer att få mycket lägre underhållskostnader än tidigare”, säger Anders Liljegren.

Fler smarta exempel