Värt att veta om ljusstyrning

Rätt ljus vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Ljusstyrning är en av de starkaste trenderna inom belysning just nu. För att visa på möjligheter, men också fallgropar, har Belysningsbranschens Styr- och reglergrupp tagit fram broschyren Värt att veta om ljusstyrning. Broschyren ger generell information om ljusreglering. Skriften beskriver också möjliga lösningar för 12 olika lokaltyper och tar upp aspekter som är viktiga att tänka på vid dessa. En översikt över ljusregleringsprotokoll samt en ordlista finns längst bak i broschyren.

Läs mer i Broschyren Värt att veta om ljusstyrning

Fler smarta exempel