Sjukhusets nya belysning gav svalare inomhusklimat

Landstinget i Västernorrland investerade i ny belysning och sänkte förbrukningen med två tredjedelar, samtidigt som arbetsmiljön förbättrades.

Landstinget i Västernorrland arbetar målmedvetet med energieffektivisering. Vid sjukhuset i Sundsvall har man genomfört investeringar på 32 miljoner kronor till ny effektiv belysning. Statliga bidrag har stått för 30 procent av kostnaden.

Hittills har man bytt ut 14 000 äldre armaturer mot 9 000 energieffektiva T5-armaturer, samt installerat närvaro- och behovsstyrning. Där man gått över till energisparande teknik har elförbrukningen minskat med mer än två tredjedelar, från 9 GWh per år till 1,8 GWh per år.

Men byte till energieffektiva armaturer har inte bara lett till stora energibesparingar, det har även lett till ett bättre inomhusklimat för både personal och patienter, både vad gäller belysning och inomhustemperatur. Den nya belysningen alstrar nämligen inte alls lika mycket värme. Detta ger i sin tur en extra energibesparing, genom att behoven av kyla minskar.

Fler smarta exempel