Så här fungerar smart belysning

Olika lokaler har olika behov och därför kan också ljusstyrning fungera på olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att de hjälper dig att spara energi utan att du själv knappt behöver lyfta ett finger.

Närvarostyrning
Närvarostyrning innebär att belysningen tänds automatiskt med hjälp av en eller flera rörelsedetektorer/sensorer så fort någon kommer in i rummet. Den släcker även belysningen automatiskt en tid efter det att den senaste rörelsen registrerats. Närvarostyrning kan med fördel användas i lokaler som kontorsrum, förråd, toaletter och kapprum.

Frånvarostyrning
Frånvarostyrning innebär att man tänder belysningen manuellt, men att den släcks automatiskt efter en på förhand inställd tid efter senaste rörelsedetekteringen. Sensorn som känner av närvaron kan vara placerad i belysningsarmaturen eller i rummet. Frånvarostyrning kan användas i lokaler som kontor och skolsalar.

Närvarostyrd dämpning
I lokaler som inte är ständigt bemannade kan man göra stora energibesparingar genom en lägre belysningsnivå när lokalen står tom. Närvarostyrd dämpning ser till att det finns tillräckligt med ljus i lokalen när någon befinner sig i den och reglerar sedan ljuset till en lägre nivå – utan att släcka det helt – när lokalen är tom. När någon kommer in i lokalen ökar ljuset igen automatiskt till en högre förutbestämd nivå. Känslan av trygghet för en person som går in i en svagt upplyst lokal är naturligtvis mycket större än känslan av att gå in i en helt mörk lokal. Närvarostyrd dämpning kan användas i lokaler som korridorer, trapphus, lagerlokaler och parkeringsgarage.

Frånvarostyrd dämpning
Frånvarostyrd dämpning är en variant på närvarostyrd dämpning med den skillnaden att när man går in i lokalen måste belysningen regleras manuellt till full styrka. Däremot ser frånvarostyrd dämpning till att ljuset automatiskt återgår till den lägre nivån då lokalen åter är tom. I lokaler som inte konstant är bemannade kan stora energibesparingar göras genom en lägre belysningsnivå när lokalen står tom. Frånvarostyrd dämpning kan användas i lokaler som korridorer, trapphus och parkeringsgarage.

Dagsljusstyrning
Dagsljusstyrning innebär att ljusstyrkan i lokalen alltid är den samma oavsett ljuskälla. När infallet av det naturliga dagsljuset minskar kompenseras detta automatiskt genom att ljuset från belysningsarmaturerna ökar så att den förutbestämda belysningsnivån alltid hålls konstant. På motsvarande sätt kommer ljuset från belysningsarmaturerna att minska när dagsljusinfallet ökar. Sensorn som känner av dagsljusnivåerna kan vara placerad i belysningsarmaturen eller i rummet. Dagsljusstyrning kan till exempel användas i lokaler som kontor och skolsalar.

Dagsljusstyrning i kombination med närvaro- eller frånvarostyrning
Att kombinera dagljusstyrning med närvaro- eller frånvarostyrning ökar naturligtvis besparingspotentialen ytterligare. Detta system kan med fördel användas i lokaler som kontor och skolsalar.

 

Fler smarta exempel