Rörelsedetektorer ger belysning där det behövs

Precis som många andra logistikföretag lät Skanlog Lagerpartners belysningen stå på överallt under arbetstiden. Men genom att installera närvarostyrd belysning och bara belysa de delar av den 11 000 kvm stora lagerytan där arbete pågår har man kunnat sänka elförbrukningen med upp till 70 procent.

Det finns många företag och organisationer som har mycket att vinna på att effektivisera energianvändningen och att inte låta belysningen stå på när ingen vistas i lokalen. Skanlog Lagerpartners i Eskilstuna är ett av de företag som upptäckt den enorma besparingspotentialen.

När företaget ville bygga ut sitt lager för tre år sedan undersökte man att det fanns stora möjligheter att spara energi. Dagsljuset, som i vanliga fall ofta kan bidra till stor energibesparing, var i detta fall mycket begränsat och kunde därför knappast användas i energibesparande syfte. Istället gällde det att begränsa belysningen efter behovet, det vill säga att endast belysa de delar av lagret där människor arbetade.

Den aktuella lagerytan på 11 000 kvadratmeter delades in i tio zoner med rörelsedetektorer. När en truck närmar sig ökar ljuset till 100 procent för att sedan minska till 10 procent när trucken kör ut. Om inget annat händer i zonen släcks ljuset efter en förinställd tid.

Mätningar visar att energibesparingen i anläggningen uppgår till mellan 50 och 70 procent jämfört med om belysningen skulle vara tänd under hela arbetstiden. Det innebär att investeringen kommer att betala sig på två år. Tack vare styrsystemet förlängs också livslängden på ljuskällorna, vilket innebär ytterligare minskade underhållskostnader.

Fler smarta exempel