Pilotprojekt visar på besparingsmöjligheter i skolor

Under 110 dagar genomfördes ett pilotprojekt i Engelbrektskolan i Stockholm, där det framgick att man kunde spara 75 procent genom att ersätta gammal armatur med närvaro- och dagsljusstyrning. En lärdom som kan komma hela Sveriges skolor till gagn.

För att få reda på den verkliga besparingen via modern belysning startades 2007 ett pilotprojekt på Engelbrektskolan på Valhallavägen i Stockholm. Under 110 dagar, under två perioder, med hänsyn till lov och långhelger, jämfördes elförbrukningen i ett klassrum med belysningssystem från 1970-talet med ett klassrum där man på prov installerat ett modernt belysningssystem med T5-armaturer samt närvaro- och dagsljusstyrning.

En färsk rapport från pilotprojektet visar nu att det finns stora besparingar att göra med dagsljusstyrning och automatisk släckning. Faktum är att man kan minska förbrukningen med tre fjärdedelar jämfört med den nuvarande förbrukningen. Omräknat till helår visar mätningarna att förbrukningen i det orenoverade klassrummet är 1 992 kWh per år medan klassrummet med ljusstyrning endast förbrukar 500 kWh. Alltså en besparing på hela 75 procent!

Projektet har lett till ökad praktisk kunskap som kan fungera som underlag när man ska ta fram belysningslösningar för liknande lokaler och fastigheter.

Detta projekt styrker den riksomfattande studie som Energimyndigheten gjort om energianvändningen i skolor som visar att drygt 60 procent av alla skolor i Sverige har föråldrad belysning. Dessa skolor skulle alltså kunna spara lika mycket som Engelbrektskolan.

Fler smarta exempel