Besparingarna betalar belysningen

Grästorps kommun bytte ut park- och gatubelysning utan att det kostade en krona. Avbetalningarna på belysningen motsvaras mer än väl av besparingarna. Det nya belysningssystemet sänkte nämligen elkostnaden med hälften!

I Grästorps kommun har man bytt ut samtliga 1 000 armaturer för såväl gatu- som parkbelysning mot nya energisnåla alternativ. Istället för att belasta investeringsbudgeten tjänar kommunen redan pengar på bytet.

Företaget YIT Building Systems tog hand om finansieringen och säljer nu hela belysningspaketet på avbetalning till kommunen. Räkningarna betalar kommunen med pengar man sparar in på en mer än halverad elanvändning.

Fler smarta exempel