9 miljarder skäl att byta till smart belysning

9 000 000 000 kronor. Så mycket skulle vi i Sverige kunna spara – varje år – bara genom att byta till moderna energisnåla belysningslösningar, där belysningen styrs av dagsljus och närvaro. Inte konstigt att det kallas smart belysning.

Runt om i Sverige, på företag, sjukhus och i skolor, står belysningen på fast ingen är där. Som om elen vore gratis. Det är den inte. Sammantaget kostar den samhället och företagen enorma summor varje år, helt i onödan.

Beräkningar visar att man med smart belysning, där sensorer reglerar ljuset efter närvaro och dagsljus, kan minska energiåtgången med hela 50 procent. Och om man samtidigt passar på att byta ut gammal ineffektiv armatur mot ny och modern, så kan energibesparingen bli ända upp emot 80 procent!

Trots den enorma sparpotentialen är det förvånansvärt få företag som bytt till smart belysning. Fortfarande räknar man med att nästan hälften fortfarande använder gamla armaturer och låter belysningen brinna på lager, fabriker och kontor även när ingen är där. Dessutom används samma belysningsstyrka året runt, trots att dagsljuset i Sverige är helt olika på vintern och sommaren.

I den offentliga sektorn slösas det ännu mer. Energimyndigheten räknar att hela 72 procent av skolorna har föråldrad armatur, som förbrukar 10-15 gånger mer än dagens moderna lösningar. Besparingspotentialen i skolorna uppgår till nästan 350 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1000 lärartjänster.

Det finns alltså enorma summor pengar att spara genom att övergå till smart belysning, men effekterna blir förstås påtagliga även för miljön. I Sverige går 14 terawattimmar (TWh)* bara till belysning varje år, varav cirka 10 TWh används i företag och offentlig verksamhet. Ett byte till moderna armaturer, ljuskällor och styrsystem skulle innebära en besparing på 4,2 TWh per år, vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på 1,8 miljoner ton.

Att investera i smart belysning är kort sagt det enskilt lönsammaste sättet att minska koldioxidutsläppen och energikostnaderna för alla typer av företag och organisationer i Sverige.

På Eiraskolan på Kungsholmen i Stockholm byggde man om ett antal klassrum för att sedan jämföra med befintliga system i klassrummen intill. Läs mer om hur Skolfastigheter i Stockholm arbetar med smart belysning i caset: Stor sparpotential i Stockholms skolor.

Fler smarta exempel